Welkom op site Wijzerwerken.nl. Binnenkort weer online!

Wat is een beroepsziekte? Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening die in hoofdzaak het gevolg is van het werk of de werkomstandigheden. Uit cijfers van de Arbobalans 2002 blijkt dat in 2001 iets minder dan 6000 beroepsziekten werden gemeld. In het jaar 2000 waren dit ruim 6000, in 1999 nog maar zo’n 4000. Bijna 50% van de beroepsziekten betreft aandoeningen aan rug, schouders, arm of handen (waaronder RSI). Ongeveer de helft van RSI-klachten wordt veroorzaakt door beeldschermwerk.

Bij beroepsziekten wordt meestal gedacht aan de gevaren van asbest. Dit is echter onjuist. Kanker als gevolg van asbest (mesothelioom) komt pas op de negende plaats van beroepsziekten. De top tien van beroepsziekten met voorbeelden van bedrijfstakken is als volgt:

  1. huidaandoeningen, o.a. chemische bedrijven, land- en tuinbouw en kappers;
  2. slechthorendheid, in o.a. de industrie, bij musici en in de bouw;
  3. rugklachten, in o.a. verpleging/verzorging, de bouw en bij distributiebedrijven ;
  4. stress en burnout symptomen komt in veel sectoren voor, o.a. horeca, uitgeverijen en zorgsector;
  5. longziekten tref je bij proefdierverzorgers, champignonkwekers en bakkers;
  6. RSI bij werken achter het beeldscherm, bij caissières en uitbeners;
  7. infectieziekten bij o.a. de afvalverwerking, vleesverwerking en gezondheidszorg;
  8. trillingsziekten, chauffeurs en bedienaars van mechanisch handgereedschap;
  9. beroepskanker bij isoleerders, in de verf- en rubberindustrie en dakdekkers;
  10. ’Organisch Psycho Syndroom’ of OPS o.a. bij schilders, spuiters, drukkers en tapijtleggers.

Date Created: 23-06-2016